Проучвания - архив

 

pdf Анализ на въздействието от прилагането на Стратегията за местно развитие по сектори на развитие на територията на МИГ - 2

pdf Анализ на въздействието от прилагането на Стратегията за местно развитие по сектори на развитие на територията на МИГ - 1

pdf Анализ на прилагане на Стратегията за место развитие на територията на МИГ по индикатори - 2

pdf Анализ на прилагане на Стратегията за место развитие на територията на МИГ по индикатори - 1

pdf Анализ на силните и слаби страни по прилагане на подхода ЛИДЕР по населени места на територията на МИГ

pdf Доклад за проведено проучване за определяне на териториалните символи

pdf Доклад за проведено проучване за събиране на информация за местните ресурси и анализ на профила на територията

pdf Анализ "Възможности за развитие на алтернативен туризъм на територията на МИГ "Тракийско-Родопска яка"

pdf Профил на територията на МИГ ТРЯ