Проектът

Сдружение “Местна инициативна група Тракийско – Родопска яка”, със седалище и адрес на управление с.Брестовица, пл.”Съединение” № 1/за контакти GSM: 0884233023/ обявява конкурс за длъжността Счетоводител.

Условия на работа: трудов договор на непълно работно време – 4 часа 

Изисквания за длъжността:

           1. Образование – минимална степен бакалавър

            2. Професионална област - икономика

3. Професионален опит – минимум 3 години

4. Познаването на практики и счетоводна отчетност за целите на работа на ЮЛНЦ с обществено полезна дейност е предимство

            5. Познаването на практики и процедури на Разплащателната Агенция е предимство

6. Опит в управлението на средства от европейски фондове е предимство

Необходими документи:

1. Копие на диплома за завършено висше образование

2. Копие на документ удостоверяващ наличието на професионален опит минимум 3 години

3. Автобиография по образец 

 Срокът за подаване на документи е 05.12.2012г. /включително/ по електронен път на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . С класираните до трето място по документи ще бъде проведено интервю от Управителния съвет на Сдружението в 7-дневен срок от приключване работата на Комисията за подбор на кандидати по документи.

 Образец на автобиография

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ